Privacyverklaring - mei 2018

 

Installatiebedrijf Warendorff, gevestigd aan Reigerstraat 19, 3882 JB Putten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Installatiebedrijf Warendorff

Reigerstraat 19

3882 JB Putten

+31654315152

Info@corwarendorff.nl

www.corwarendorff.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Installatiebedrijf Warendorff verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·        Naam

·        Adresgegevens

·        E-mail adres

·        Telefoonnummers

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, en ook geen gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar.

 

Met welk doel en op basis van welk grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Installatiebedrijf Warendorff verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·        Contact leggen

·        Uitvoering van onze dienstverlening

·        Versturen facturen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Installatiebedrijf Warendorff bewaart persoonsgegevens zolang er sprake is van een relatie, in de vorm van bijvoorbeeld klant/leverancier.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Installatiebedrijf Warendorff deelt alleen NAW gegevens met bijvoorbeeld leverancier/klanten wanneer deze rechtstreeks middelen/diensten moeten leveren.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Installatiebedrijf Warendorff gebruikt alleen technische en functionele cookies, cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverweking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwering van uw persoonsgegevens door Installatiebedrijf Warendorff.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@corwarendorff.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), Paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Installatiebedrijf Warendorff neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@corwarendorff.nl

 

De volgende gegevens kunnen wij van u in bezit hebben:

·        Voor- en achternaam

·        Geslacht

·        Adresgegevens

·        Telefoonnummer

·        E-mailadres

 

Installatiebedrijf Warendorff bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw personeelsgegevens zolang er sprake is van een relatie.

Installatiebedrijf Warendorff verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluiten indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Installatiebedrijf Warendorff

Putten, 24 mei 2018